פעילויות העמותה

פעילויות עמותת חו"ף למען קהילת מטופלי פיברוזיס ריאתי:

כנסים וובינרים:

שיקום ריאות במימון כספי העמותה: