חברי הועד המנהל

  • וידי בר נתן – מנהלת העמותה
  • שני ג'ימי – יושבת ראש הועד המנהל
  • ורד קוממי – גזברית
  • שרונה כהן
  • אסתר מרודי
  • אלעד שמש
  • ציפורה ברקן