12 עקרונות זכויות החולה

12 עקרונות שכל חולה בפיברוזיס ריאתי ובכל מחלה אחרת צריך להכיר. באדיבות אגודת זכויות החולה שתרגמה ל-4 שפות

12 עקרונות חוק זכויות החולה
12 עקרונות חוק זכויות החולה