סימפטומים

מהם הסימפטומים למחלת פיברוזיס ריאתי?

ישנם מספר סימפטומים למחלה. לא מרגישים בהם מיד, זה יכול לקחת חודשים או שנים. מרגע ההבחנה בסימפטומים, יש לראות רופא שכן אולי יהיה אפשר לקבוע ולאבחן גורם בו אפשר לטפל. […]