עץ מחלות ריאה ובתוכו מחלת פיברוזיס ריאתי

ILD, IIL, IPF

עץ מחלות ריאה ובתוכו מחלת IPF