אחוז הישרדות לאחר 5 שנים מהאבחון – פיברוזיס ריאתי

אחוז הישרדות לאחר 5 שנים מהאבחון - פיברוזיס ריאתי