תג: השתלות

ממש – מיצוי זכויות רפואיות

20

מאי2018
התורים הארוכים לקבלת טיפול רפואי שאינו חירום. למיליוני ישראלים ביטוחי בריאות או סיעוד שנרכשו בחברות הביטוח, באופן פרטי או קבוצתי. ננסה להסביר באופן קצר ותמציתי כיצד ניתן להשתמש בביטוחים הללו על ... קראו עוד