הכנס החמישי של עמותת חו"ף - אולם אירועים רוז - 6.11.19