הכנס הרביעי של עמותת חו"ף - מרכז שלווה בירושלים - 31.10.18