הכנס הראשון של עמותת חו"ף בבית החולים בלינסון 26.1.15